Tag Archives: febi

2014, IAIN Walisongo Buka Fakultas Ekonomi Bisnis Islam (FEBI)

febi

  Semarang¬†-¬†Perkembangan Ekonomi Islam yang semakin pesat di Indonesia ini merupakan salah satu indikator berkembangnya Islam yang¬†rahmatan lil alamin, sehingga Islam tidak saja difahami sebagai agama yang mengembangkan ibadah ritual semata, tetapi Islam juga difahami sebagai agama yang mengatur etika